Σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βιώνουν τα αδιέξοδα της ανεργίας (επίσημα στο 27% ) και την οικονομική ανέχεια (35% κάτω από το σταθερό όριο της φτώχειας – 14% κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης), οι ανάγκες για την ανάληψη πρωτοβουλιών καταπολέμησης των επιπτώσεων της Φτώχειας γίνονται άμεσες και επιτακτικές.

    Eνα μέρος αυτών των αναγκών επιχειρεί να καλύψει το δίκτυο των Δομών Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων, που περιλαμβάνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τη Δομή Ημερήσιας Φροντίδας, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

  Η όλη προσπάθεια βασίζεται στη συνέργεια ενός ευρέως φάσματος, συλλογικών φορέων και πολιτών του Δήμου Τρικκαίων.

       Ο Δήμος συμβάλλει διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές και τον εξοπλισμό για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές, η Συν-ειρμός αμκε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό και η Τοπική Κοινωνία προσφέρει τα είδη, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

 

    Το εγχείρημα διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να εξασφαλίζονται :

    • Η αποτελεσματικότητα των Δομών, με μετρήσιμα αποτελέσματα
  • Η διαφάνεια και η τακτική κοινωνική λογοδοσία
  • Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών που ωφελούνται από τις Δομές.

      Σε τελευταία ανάλυση, όσο βέβαιο είναι ότι το Δίκτυο των Κοινωνικών Δομών δεν μπορεί να επιλύσει τα τεράστια προβλήματα φτώχειας και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι η ενεργός συνεισφορά μιας Τοπικής Κοινωνίας είναι σε θέση να καλύψει τις στοιχειώδεις – άμεσες ανάγκες των περισσότερο πληττόμενων μελών της.

        Και στο πεδίο αυτό, όλοι και όλες μας, ως μέλη αυτής της Τοπικής Κοινωνίας, κρινόμαστε.

 

Οι φορείς που συνεργάζονται για τη λειτουργία του Δικτύου Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων, είναι:

– ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

– ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

– ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

– ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

– Χριστιανική αδελφότης κυριών «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

1