Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΙΑΤΡΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ


 

Η  ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε ανακοινώνει την πρόσληψη  1 ατόμου ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ και 1 ατόμου ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 30/11/2015, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ειδικότερα:

 • Τόπος υλοποίησης : Τρίκαλα
 • Τίτλος Πράξης :«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων»
 • Δομή:   Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων για τον/την Ιατρό

                Κοινωνικό Φαρμακείο για τον/την Φαρμακοποιό.

 Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων, ολόκληρη η Ανακοίνωση και η σχετική Αίτηση  Συμμετοχής   υπάρχουν στα γραφεία της  ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (2ος όροφος).

 Επίσης βρίσκονται αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 • στην ιστοσελίδα της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (www.syn-eirmos.gr)
 • στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ Τρικάλων
 • στην ιστοσελίδα koinoniasos.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους
 • να είναι άνεργοι/ες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
 • να είναι Έλληνες/ίδες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες/τριες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ

καθώς και

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2, τουλάχιστον)
 • Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλουν, (είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), έως και την 19η Ιουνίου 2015, στη διεύθυνση ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, 42100-Τρίκαλα, (2ος όροφος).

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, από τις 10:00π.μ. ως τις 15:00μ.μ. στην παραπάνω διεύθυνση ή στο τηλ. 24310 73374.

Για την αναλυτική προκύρηξη πατήστε εδώ :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΙΙ

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από το παρακάτω link :

ΑΙΤΗΣΗ