Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας


kentrohmerisiasfrontidas

Το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ του Δήμου απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες που κατοικούν σε ακατάλληλα σπίτια, ή σε σπίτια που δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρ. ρεύμα, νερό), ή σε σπίτια χωρίς επαρκείς χώρους κλπ.

Παρέχει καθημερινά πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας και προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πληροφόρηση -ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση και να ενισχυθούν οι δυνατότητες κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων του- καθώς και ψυχαγωγία.

Στο Κέντρο εργάζονται εννέα άτομα (Γιατρός, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικό προσωπικό και προσωπικό Καθαριότητας).

Η δομή συνεργάζεται με τους Γιατρούς του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου (που λειτουργεί στον ίδιο χώρο), αλλά και με τοπικούς συλλογικούς φορείς και πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του.

Για να ενισχύσετε τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου, μπορείτε να το επισκέπτεστε ή να τηλεφωνείτε στο 24310-25402.

Όσοι/ες επιθυμούν να εξυπηρετούνται

από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις,

πρέπει να υποβάλουν  Αίτηση στο  Γραφείο Διαμεσολάβησης.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων,

Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο.

Λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας,

από τις 9:00 το πρωί ως τις 9:00 το βράδυ.

Τηλ. 24310-25402

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας από το παρακάτω link :

ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ