Εθελοντές


Στο σημείο αυτό δηλώνετε τη διαθεσιμότητά σας για το είδος της εθελοντικής εργασίας που προτίθεστε να προσφέρετε και οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Δομών που βρίσκονται στην περιοχή σας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα καταχωρήσετε. Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν τη επιθυμία συμμετοχής τους μέσω των Κοινωνικών Δομών όπου και θα ενημερώνονται με ποιον ακριβώς τρόπο μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.

[sform]1[/sform]