Κοινωνική Λογοδοσία


Μάρτιος – Απρίλιος 2015

koinonikopantopoliio

ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ.
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40€ 153 150
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας   73 132
Σύνολο ωφελούμενων Κοινωνικού  Παντοπωλείου 226 282

kentrohmerisiasfrontidas

Δημότες που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Μάρτιο 86
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Απρίλιο 86

koinonikoestiatorio

ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ.
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 156 162
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 3.135 3.526

koinonikofarmakeio

ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ.
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα 113 116
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 3.198 € 2.679 €

 

Δεκέμβριος 2014– Φεβρουάριος 2015

koinonikopantopoliio

ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40€ 149 153 153
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας 200   60 150
Σύνολο ωφελούμενων Κοινωνικού  Παντοπωλείου κατά το 3μηνο 349 213 303

kentrohmerisiasfrontidas

Δημότες που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο 51
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Ιανουάριο 74
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο 81

koinonikoestiatorio

ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 104 122 142
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 2.082 2.561 2.626

koinonikofarmakeio

ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ.
Δημότες που πήραν φάρμακα 73 103 125
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 2.570€ 2.993€ 3.213€

Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2014

koinonikopantopoliio

  Αφορά μόνον τρόφιμα και είδη καθαριότητας   Οκτώβριος   Νοέμβριος
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40 € 128 150
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας 170 70
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων (συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των οικογενειών) 911 656

 

kentrohmerisiasfrontidas

 

  Οκτώβριος Νοέμβριος
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 13 23
Αριθμός επισκέψεων, ανά ημέρα (ΜΟ) 10 17

koinonikoestiatorio

 

  Οκτώβριος Νοέμβριος
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 56 83
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν,  ανά ημέρα (ΜΟ) 53 75

koinonikofarmakeio

 

  Οκτώβριος Νοέμβριος
Ωφελούμενοι 47 90
Αξία φαρμάκων που εισήχθησαν 69.365 € 11.097 €
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 677 € 2.179 €