Γραφείο Διαμεσολάβησης


grafeiodiamesolavisis

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν το Κοινωνικό Εστιατόριο, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Ενημερώνει όσους/ες επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποια ή περισσότερες από αυτές, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται, τους/τις διευκολύνει να συμπληρώσουν και παραλαμβάνει τις σχετικές Αιτήσεις.

Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης εργάζονται δύο πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Επιστημών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ομήρου 6, στο κτίριο του Ά ΚΑΠΗ

Λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Τηλ. 24310 36900

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο Διαμεσολάβησης είναι τα εξής : 

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1 και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
  4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (μη υποχρέωση υποβολής)
  5. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
  6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)
  7. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (αν υπάρχει)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1) Οικογενειακή  Κατάσταση Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας 20
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 15
Μοναχικός (παντελής έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος) 15
Προστατευόμενα μέλη 5(για κάθε προστ. μέλος)
2) Οικονομική Κατάσταση Εισόδημα 0 – 3.000€ 30
Εισόδημα 3.000 – 6.000€ κατ’άτομο 20
Εισόδημα 6.000 – 12.000€ κατ’άτομο 10
Εισόδημα >12.000€ κατ’άτομο 0
3) Ανεργία Μακροχρόνια άνεργος ( >12 μηνών ) 20
Βραχυχρόνια άνεργος  ( <12 μηνών ) 15
4) Αναπηρία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 20
ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 15
5) Εντοπιότητα Μόνιμος κάτοικος Δήμου Τρικκαίων 10
6) Λοιπά Κριτήρια  (από την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας) Συνθήκες διαβίωσης & υγιεινής –  Κατάσταση Υγείας κ.ά. 0-50