Συνεισφορά από τη Λαϊκή Αγορά Τρικάλων


Τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 έγινε συνεισφορά από τους παραγωγούς και τους μικροπωλητές της λαϊκής αγοράς Τρικάλων σε φρούτα και λαχανικά για τις ανάγκες των δομών μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

image-015e4593a66ef53350dd821f635d0636ded039265f2d8b257921754d2045ead6-V image-631ae9231b56798f7be11119c2fecef33f427fa499a5a4adf9caa4cd9aa218d0-V image-5bf6f64d175b376bd2e8d983740a9266d0f5b81efe06e4b7a236d27c764b54c1-V image-de14b61a3f5e30e9fd4b1d539734503bb2feab6aaee7875ae0091edc4985b426-V image-2f95cf9e60de864dd1826141850286e5f4343309cd4cdb8e54f0867534514443-V