Το έργο


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 • ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων

 • ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (τί περιλαμβάνει, πώς υλοποιείται, τα παραδοτέα του κλπ.)

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο Δήμο Τρικκαίων και περιλαμβάνει τη δημιουργία των ακόλουθων πέντε (5) Κοινωνικών Δομών:

 1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
 2. Δομή Παροχής Συσσιτίων
 3. Κοινωνικό Φαρμακείο
 4. Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
 5. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Ειδικότερα στοχεύει:

 • στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
 • στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο Δήμο Τρικκαίων
 • στη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας και προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Η πράξη υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 49 και για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών θα δημιουργηθούν 26 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους και νέες έως 30 ετών.

Τα παραδοτέα της πράξης είναι:

 • Σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα, προμήθεια με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου.
 • Διασφάλιση της εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 ωφελουμένων ανά ημέρα από το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
 • Τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως.
 • Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα.
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται από το γραφείο Διαμεσολάβησης.
 • 26 νέες θέσεις εργασίας άνεργων νέων έως 30 ετών.
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θα υποστηριχθεί η λειτουργία δομής η οποία διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη:

 • Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα.
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ.
 • Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης για την συλλογή προϊόντων που θα διατίθενται στη Δομή προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ροής προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και ειδικότερα:

 • τη σύναψη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει το κοινωνικό παντοπωλείο (π.χ. super markets, εμπορικά καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων κλπ). Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καταγράψει όλες τις επιχειρήσεις της πόλης και στην συνεχεία θα επικοινωνεί μαζί τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους ή όχι στην συλλογική προσπάθεια, τον τρόπο συλλογής των προϊόντων και τη συχνότητα συλλογής προϊόντων.
 • τη σύναψη συνεργασιών με ατομικούς φορείς (π.χ. ιδιώτες, νοικοκυριά του Δήμου Τρικκαίων). Ο Δικαιούχος θα προβεί σε καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού διανέμοντας έντυπο υλικό, καθώς και εξασφαλίζοντας χρόνο σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αφιλοκερδώς, για την προβολή της πρωτοβουλία, με στόχο τη συμμετοχή τους στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 • τη σύναψη συνεργασιών με συλλογικούς φορείς (π.χ. σχολεία, σύλλογοι). Ο Δικαιούχος θα προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης επί της πρωτοβουλίας σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στη Δομή σε μηνιαία βάση καθ’ όλη την διάρκεια του  έργου από κάθε σχολειό σε  συνεννόηση πάντα με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κάθε σχολειού που θα θέλει να συμμετάσχει στην συλλογική προσπάθεια για την σταθερή διασφάλιση της ροής προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Θα διαθέτει πέντε (5) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό –  στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό λειτουργό.

Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Θα υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του αλλά και η εμπλοκή τους στην συλλογή και την ταξινόμηση των προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Θα παρέχει υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελούμενων του, μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα στελεχώνει τη δομή.

Οι ενέργειες του Κοινωνικού Λειτουργού θα ακολουθούν τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα:

 • Δημιουργία άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ στελέχους συμβουλευτικής και ωφελουμένου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης.
 • Σταδιακή διάγνωση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης ωφελουμένου.
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών (ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, υγειονομικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες) ωφελουμένου σε ατομικό ιστορικό.
 • Αμοιβαία αποδεκτός προγραμματισμός επόμενων σταδίων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παραπομπή του ωφελουμένου σε υπάρχουσες υπηρεσίες-δομές για την υποστήριξή του και σε κοινωνικές δομές που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Από κοινού δημιουργία προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης του ωφελούμενου.
 • Παρακολούθηση (follow up) της πορείας του ωφελούμενου.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.).

Θα λειτουργεί στην Τουριστική Αγορά, στην περιοχή Αγίου Οικουμένιου, τ.κ. 42 100.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στηριχθεί στην εμπειρία που ήδη διαθέτει έχει ο Δήμος Τρικκαίων από την έως τώρα δοκιμαστική λειτουργία του, αλλά και στην εμπειρία που υπάρχει ήδη από πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν σε άλλες περιοχές.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:

Α. Εκδήλωση με θέμα  «Τα αποτελέσματα από την έως τώρα  λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», με στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου Διαμεσολάβησης – σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τρικάλων και τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων).

Β. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.

Γ. Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με φορείς – επιχειρήσεις και άτομα προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο των τοπικών προμηθευτών – επιχειρήσεων (συνεργασία Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου και των δύο φιλανθρωπικών σωματείων).

Δ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.

Ε. Οριστικοποίηση των κριτηρίων για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων – ενέργειες δημοσιότητας και επιλογή  τους (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης, των δύο φιλανθρωπικών σωματείων και της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου).

ΣΤ. Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα και θα προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου.

 1. ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ / ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων η οποία θα λειτουργεί με καθορισμένο ωράριο, με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε αστέγους με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 50 ωφελουμένων ανά ημέρα. Η δυναμικότητά του είναι για 50 άτομα τουλάχιστον.

  Διαθέτει 3 ντουζιέρες για άντρες και 3 για γυναίκες,

  Χώρο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών,

  Χώρο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

  Χώρο για ανάπαυση,

  Χώρο για πλυντήριο – στεγνωτήριο

Θα διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας (μέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Διαθέτει σύστηµα θέρμανσης – ψύξης που καλύπτει όλους τους χώρους.

Εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Θα απασχολεί εννιά (9) άτομα προσωπικό: 2 νοσηλευτές, 1 γιατρό , 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.

Ο Δικαιούχος θα προβεί σε καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού διανέμοντας έντυπο υλικό καθώς και εξασφαλίζοντας χρόνο σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για την προβολή της πρωτοβουλίας.

Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 9:00πμ έως 21:00μμ.όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Θα υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του.

Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός ωφελουμένων, χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κλπ.).

Η δομή θα παρέχει υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελούμενων του, μέσω των Κοινωνικών Λειτουργών που θα τη στελεχώνουν.

Οι ενέργειες των Κοινωνικών Λειτουργών θα ακολουθούν τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα:

 • Δημιουργία άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ στελέχους συμβουλευτικής και ωφελουμένου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης.
 • Σταδιακή διάγνωση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης ωφελουμένου.
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών (ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, υγειονομικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες) ωφελουμένου σε ατομικό ιστορικό.
 • Αμοιβαία αποδεκτός προγραμματισμός επόμενων σταδίων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παραπομπή του ωφελουμένου σε υπάρχουσες υπηρεσίες-δομές για την υποστήριξή του και σε κοινωνικές δομές που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Από κοινού δημιουργία προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης του ωφελούμενου.
 • Παρακολούθηση (follow up) της πορείας του ωφελούμενου.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων θα λειτουργεί στην οδό Καρδίτσης 56, τ.κ. 42 100.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το υπό σύσταση ανοιχτό Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων θα στηριχθεί στην εμπειρία που διαθέτει η αμκε Συνειρμός από την έως τώρα λειτουργία των Κέντρων Ημέρας του.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:

Α. Συμπλήρωση, μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων, του απαραίτητου για τη λειτουργία του Κέντρου εξοπλισμού.

Β. Εκδήλωση με θέμα η «Ανοιχτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.», με στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου Διαμεσολάβησης σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο).

Γ. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.

Δ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους

Ε. Ενέργειες δημοσιότητας – προσέλκυση δυνητικά ωφελουμένων (Γραφείο διαμεσο-λάβησης σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, τα δύο φιλανθρωπικά σωματεία και τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).

ΣΤ. Λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 50 ωφελούμενους ανά ημέρα.

 1. ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ / ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δομή παροχής συσσιτίων, η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις και συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

Θα παρέχει σίτιση σε άπορους και άστεγους, αναπτύσσοντας πολιτικές συλλογής προϊόντων από εργαστήρια – βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες.

Ο Δικαιούχος θα προβεί σε καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού διανέμοντας έντυπο υλικό καθώς και εξασφαλίζοντας χρόνο σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για την προβολή της πρωτοβουλίας.

Η δομή θα εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους  ημερησίως.

Θα απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 2 άτομα καθαριότητας, 3 άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό λειτουργό.

Θα λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. – 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και είναι προσβάσιμη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η δομή θα υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν, στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του.

Η δομή παροχής Συσσιτίων θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής της. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο Δικαιούχος να ελέγχει τόσο την ποσότητα και ποιότητα των εισερχόμενων και παρεχόμενων προϊόντων προς τους ωφελούμενους όσο και τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής.

Η δομή θα παρέχει επίσης υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελούμενων του, μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα τη στελεχώνει.

Οι ενέργειες του Κοινωνικού Λειτουργού θα ακολουθούν τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα:

 • Δημιουργία άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ στελέχους συμβουλευτικής και ωφελουμένου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης.
 • Σταδιακή διάγνωση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης ωφελουμένου.
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών (ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, υγειονομικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες) ωφελουμένου σε ατομικό ιστορικό.
 • Αμοιβαία αποδεκτός προγραμματισμός επόμενων σταδίων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παραπομπή του ωφελουμένου σε υπάρχουσες υπηρεσίες-δομές για την υποστήριξή του και σε κοινωνικές δομές που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Από κοινού δημιουργία προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης του ωφελούμενου.
 • Παρακολούθηση (follow up) της πορείας του ωφελούμενου.

Η δομή θα λειτουργεί στην οδό  Καρδίτσης 56, τ.κ. 42 100.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η υπό σύσταση δομή παροχής συσσιτίων θα στηριχθεί στην εμπειρία που ήδη διαθέτει ο Δήμος από την έως τώρα παροχή συσσιτίου.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:

Α. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.

Β. Καμπάνια ευαισθητοποίησης τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για την παροχή των πρώτων υλών (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης με το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο).

Γ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.

Δ. Οριστικοποίηση των κριτηρίων για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων – ενέργειες δημοσιότητας και επιλογή  τους (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης με τα δύο φιλανθρωπικά σωματεία και τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).

Ε. Λειτουργία της δομής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Παροχή γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους  ημερησίως.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.

Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα.

Θα διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική για την εξασφάλιση συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων.

Ο Δικαιούχος θα προβεί σε καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού μέσω έντυπου υλικού, καθώς και με  την εξασφάλιση χρόνου σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αφιλοκερδώς για την προβολή της πρωτοβουλίας με στόχο τη συμμετοχή τους στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

Θα απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό, 2 με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό λειτουργό και θα έχει σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ.

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο Δικαιούχος να ελέγχει τόσο την ποσότητα και ποιότητα των εισερχόμενων και παρεχόμενων φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών  προϊόντων προς τους ωφελούμενους όσο και τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής.

Η δομή θα παρέχει επίσης υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελούμενων του, μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα τη στελεχώνει.

Οι ενέργειες του Κοινωνικού Λειτουργού θα ακολουθούν τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα:

 • Δημιουργία άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ στελέχους συμβουλευτικής και ωφελουμένου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης.
 • Σταδιακή διάγνωση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης ωφελουμένου.
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών (ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, υγειονομικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες) ωφελουμένου σε ατομικό ιστορικό.
 • Αμοιβαία αποδεκτός προγραμματισμός επόμενων σταδίων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παραπομπή του ωφελουμένου σε υπάρχουσες υπηρεσίες-δομές για την υποστήριξή του και σε κοινωνικές δομές που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Από κοινού δημιουργία προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης του ωφελούμενου.
 • Παρακολούθηση (follow up) της πορείας του ωφελούμενου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί στην οδό  Καρδίτσης 56, τ.κ. 42 100.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:

Α. Εκδήλωση με θέμα η «Εμπειρίες από τη λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων» και με στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου Διαμεσολάβησης και Φαρμακευτικού Συλλόγου).

Β.  Δημιουργία συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακοποιούς.

Γ. Καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού της τοπικής κοινωνίας για τη συλλογή φαρμακευτικού υλικού (συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο).

Δ.  Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.

Ε.  Εκπόνηση κριτηρίων για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων.

ΣΤ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.

Ζ.  Λειτουργία της δομής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα.

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και προωθεί τα άτομα αυτά στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και  πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται.

Θα απασχολεί δύο (2)  άτομα προσωπικό με ειδικότητες στις ανθρωπιστικές επιστήμες και θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ.

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το Γραφείο διαμεσολάβησης θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής της. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο Δικαιούχος να ελέγχει τόσο τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν όσο και τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης θα λειτουργεί στην οδό Ομήρου αρ. 6, τκ. 42 100.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:

Α. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.

Β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή στερεοτύπων όσον αφορά τις Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα (σε συνεργασία με το σύνολο των φορέων του Σχεδίου).

Γ. Δημιουργία Δικτύου εθελοντών και ανάπτυξη συνεργιών με την τοπική κοινωνία.

Δ. Δημιουργία Δικτύου φορέων – υπηρεσιών – επιχειρήσεων συνεργασίας.

Ε. Λειτουργία της δομής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Ενημέρωση – πληροφόρηση σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται.

 • ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του υποέργου θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα ίδια υλικά μέσα:

 • Οι χώροι που θα φιλοξενούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Αστέγων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης και τη Δομή Συσσιτίων
 • Δύο (2) πλήρεις τραπεζαρίες για τη δομή των Συσσιτίων
 • Κλίνες, κλιματιστικά, ντουλάπες και φωριαμοί για το Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Αστέγων
 • Γραφεία και καρέκλες για το σύνολο των δομών
 • Ράφια και πάγκοι για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Χώροι και εξοπλισμός των κεντρικών γραφείων του Δικαιούχου ( Συγγρού 32, Τρίκαλα, ΤΚ 42100)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των άμεσα ωφελουμένων που θα εξυπηρετηθούν ανά Κοινωνική Δομή που θα λειτουργήσει στο Δήμο Τρικκαίων.

Κοινωνική Δομή Αριθμός Άμεσα Ωφελούμενων
1.   Κοινωνικό Παντοπωλείο 150 οικογένειες κάθε μήνα
2.   Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Έως50 ωφελούμενοι ανά ημέρα
3.   Κοινωνικό Φαρμακείο 100 άστεγοι, άποροι και άνεργοι κάθε μήνα
4.   Δομή Παροχής Συσσιτίων 100 ωφελούμενοι  ημερησίως
5.   Γραφείο Διαμεσολάβησης 200 άστεγοι, άποροι και άνεργοι κάθε μήνα

Η επιλογή τους θα γίνεται βάση συγκεκριμένων οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Για την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση και υποκίνηση της ομάδας στόχου και του ευρύτερου κοινού στο Δήμο Τρικκαίων το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας:

 • Αποστολή Δελτίων Τύπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σε εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ της ευρύτερης περιοχής με πληροφορίες για το έργο, το αντικείμενο, τους στόχους, τις ομάδες στόχου του προκειμένου να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να υποκινηθούν οι ωφελούμενοι καθώς και το ευρύ κοινό προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό.
 • Θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις με γενικές πληροφορίες σε όλα τα website κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTube κ.α)
 • Θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις σε websites εθελοντισμού (π.χ Εθελοντική Υπηρεσία Ελλάδος) καθώς και αναζητήσεις εθελοντών σε υπάρχοντα μητρώα εθελοντών με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την υποκίνηση τους για να συμμετέχουν σε αυτό.
 • Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις
 • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (Έναρξη – Λήξη εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στο εγκεκριμένο Τ.Δ.Π και στην Απόφαση Ένταξης)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η συστηματοποίηση της παρακολούθησης και του ελέγχου της προόδου του Έργου, ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων, η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και η τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα για την τακτική ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής.

Η παρούσα διαδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου
 • Έλεγχος προόδου έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών
 • Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
 • Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής

Ο Υπεύθυνος Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Έργου, προβαίνει στην κατάρτιση του Σχεδίου Υλοποίησης του έργου, όπου περιγράφονται αναλυτικά:

 • Το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα του Έργου
 • Το οικονομικό αντικείμενο του έργου και ο μηνιαίος προγραμματισμός του
 • Οι μηχανισμοί πιστοποίησης και παρακολούθησης της προόδου του Έργου.

Το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου επικαιροποιείται ή και τροποποιείται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησής του.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία είναι αρμόδια για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εργασιών του Υπευθύνου Έργου. Επίσης, είναι αρμόδια για την έκδοση και υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή Απόρριψης.

Ο Υπεύθυνος Έργου επίσης παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση του Έργου και την τήρηση των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίησή του.

Ο Υπεύθυνος Έργου υποχρεούται να παραδίδει/απολογίζει το φυσικό αντικείμενο του Έργου, τμηματικά ή στο σύνολό του, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τις προθεσμίες παράδοσης που ορίζει η σχετική νομική δέσμευση (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα). Το φυσικό αντικείμενο παραδίδεται / απολογίζεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομική δέσμευση. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου μπορεί να γίνει είτε διοικητικά είτε μέσω επιτόπιας επαλήθευσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες εντός των χρονικών ορίων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομική δέσμευση, και στη συνέχεια είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του Υπευθύνου Έργου με τις συστάσεις της.

Η διαδικασία πιστοποίησης, τμήματος ή του συνόλου, του φυσικού αντικειμένου του έργου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Το Πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Υπεύθυνος Έργου έχει την ευθύνη διαχείρισης της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή. Τα στοιχεία προόδου του Έργου αποτελούν εισροή για τη σύνταξη των τυποποιημένων Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΔΠΠΠ) και Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) τα οποία αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή σε τακτική βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και τις υποχρεώσεις του φορέα.

Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή μπορεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου να αιτείται ενημέρωσης, με τη μορφή έκτακτων αναφορών ή και απλής προφορικής ενημέρωσης, σχετικά με την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου ή και τυχόν μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Ο Υπεύθυνος Έργου ανταποκρίνεται έγκαιρα σε οποιαδήποτε πρόσθετη ή έκτακτη ανάγκη ενημέρωσης με την παροχή ορθών και επίκαιρων στοιχείων προόδου του Έργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΦΟΡΕΑ

Οι φορείς που αποτελούν το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα είναι τα εξής:

 1. Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε
 2. Συμπράττων Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 3. Συμπράττον ΝΠΔΔ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 4. Συμπράττον ΝΠΙΔ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 5. Συμπράττον ΝΠΙΔ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 6. Συμπράττον ΝΠΙΔ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 7. Συμπράττον ΝΠΙΔ: ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
 8. Συμπράττον ΝΠΙΔ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών

Α) Ο Δικαιούχος Φορέας ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε  αναλαμβάνει:

 • Την ευθύνη  της λειτουργίας των 5 Δομών, για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης – όπως απορρέει από το ρόλο του Φορέα Υλοποίησης και Δικαιούχου.
 • Την Επιστημονική υποστήριξη των Δομών.
 • Τη διαδικασία επιλογής των έμμεσα ωφελουμένων.
 • Την δημοσιότητα για την ενημέρωση – προσέλκυση των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων.
 • Την i) καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/έμμεσα ωφελούμενους και  των πάσης φύσεως κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου-εργοδότη, φόροι κλπ), ii) την τήρηση των υποχρεώσεων που ισχύουν από την εργατική νομοθεσία και iii) καταβολή λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών (μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης), κατ’ αναλογία με τη ροή χρηματοδότησης της Πράξης.
 • Την ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας….» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 • Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή στερεοτύπων όσον αφορά τις Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα.
 • Το Συντονισμό του συνολικού Έργου.

Β) Οι Συμπράττοντες Φορείς αναλαμβάνουν:

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ αναλαμβάνει:

 • Την παροχή στοιχείων για την χαρτογράφηση των αναγκών για το σύνολο των Δομών.
 • Την επίλυση όλων των διαδικαστικών και θεσμικών ζητημάτων που ενδεχομένως εμφανισθούν  (άδειες, αποφάσεις, κλπ).
 • Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δομών, μετά τη λήξη του Προγράμματος.
 • Τη δωρεάν  παραχώρηση χώρων και εξοπλισμού για τη λειτουργία κάθε Δομής.
 • Την τεχνική υποστήριξη των κοινών εκδηλώσεων και τη διάθεση των απαραίτητων προς τούτο χώρων.
 • Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή στερεοτύπων όσον αφορά τις Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα.
 • Τη συμβολή στην  προσέλκυση άμεσα ωφελουμένων, μέσω της Υπηρεσίας Πρόνοιας.

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αναλαμβάνει :

 • Την ενεργοποίηση των μελών του και του λοιπού επιχειρηματικού κόσμου για τη δωρεάν παροχή ειδών στις Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων.

Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αναλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των μελών του για τη συλλογή, τον έλεγχο και την παραχώρηση φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
 • Τη συμβολή στις καμπάνιες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τη συλλογή φαρμακευτικού υλικού.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αναλαμβάνει:

 • Την μέσω εθελοντών-μελών του υποστήριξη του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.
 • Τη συμβολή στις καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τα ζητήματα υγείας / υγιεινής των μελών των Ο.Σ.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει:

 • Την ενεργοποίηση των μελών του και του λοιπού επιχειρηματικού κόσμου για τη δωρεάν παροχή ειδών στις Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων.

Ο Φορέας «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» αναλαμβάνει:

 • Την προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την υποστήριξη των Δομών.
 • Τη συγκέντρωση υλικών και εφοδίων για το Παντοπωλείο και τη Δομή Συσσιτίων.
 • Την προσέλκυση άμεσα ωφελούμενων για το σύνολο των Δομών.

Ο Φορέας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» αναλαμβάνει:

 • Την προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την υποστήριξη των Δομών.
 • Τη συγκέντρωση υλικών και εφοδίων για το Παντοπωλείο και τη Δομή Συσσιτίων.
 • Την προσέλκυση άμεσα ωφελούμενων για το σύνολο των Δομών.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται:

 • Να συνεργάζονται σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της προαναφερόμενης δράσης
 • Να τηρούν πλήρως όσα προβλέπονται στην Πρόσκληση με Κωδικό 49 και αριθ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473/14-3-2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στο παρόν.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης  θα τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσιότητας της Πράξης (ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ.) εκ μέρους των παραπάνω φορέων θα γίνεται μνεία στο ποσοστό της συγχρηματοδότησης κάθε επιμέρους ενέργειας:

 • της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
 • του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του οποίου συγχρηματοδοτείται η Πράξη.

Ο Δικαιούχος της Πράξης αποτελεί συντελεστή διάχυσης της πληροφορίας στους δυνητικά ωφελούμενους (άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους) και οφείλει θα χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο που συμβάλλει στη διαφάνεια και απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

Η δημοσιότητα του Έργου θα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλες οι ομάδες ωφελουμένων. Στις εκπομπές, τα σποτ και τις δημοσιεύσεις, καθώς και στις αφίσες και φυλλάδια του Έργου, θα παρουσιάζονται ισότιμα και τα δύο φύλα και δεν θα γίνεται διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, θρησκευτικής ή άλλης πεποίθησης.

Τα Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

 1. Ημερίδες, οι οποίες προβλέπεται να δώσουν και το έναυσμα για την ίδρυση και τον τρόπο λειτουργίας των δομών
 2. Αφίσες και φυλλάδια
 3. Άρθρα και δημοσιεύσεις – προσκλήσεις στον τοπικό Τύπο
 4. Εκπομπές και σποτ στα τοπικά Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνα – τηλεόραση)
 5. Ιστοσελίδες των φορέων
 6. Αναρτήσεις ανακοινώσεων σε σημεία συνάθροισης κοινού (π.χ. ΚΕΠ – ΟΑΕΔ κλπ)